Scholengroep 'het Nut Geldrop'

Drie basisscholen binnen Geldrop; namelijk De Regenboog, De Beneden Beekloop en de Ganzebloem, behoren tot de scholengroep ‘Het Nut Geldrop’. Als u daar meer over wilt weten kunt u doorklikken naar de site van de scholen. Sinds schooljaar 2015-2016 is er een  voor- en buitenschoolse opvang aan iedere school verbonden. Als u hier meer over wilt weten kunt u door klikken naar de site van de kinderopvang.


Het Nut Geldrop

Het Nut Geldrop behoort  tot het algemeen neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal omdat het onderwijs op algemene grondslag plaats vindt; ieder kind, ongeacht geloof of achtergrond is welkom op een van de scholen.  Bijzonder omdat de scholen gesticht zijn door ouders. Voor verdere informatie over de stichting kunt u doorklikken naar het Nut Geldrop.

Onderwijs

De scholen geven goed onderwijs. Zij  erkennen hierbij dat ieder kind verschillend is en willen  het beste uit het kind naar boven halen.  Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht. Dit is een van de kernwaarden van het Nut. Voor meer informatie over de kernwaarden van het Nut kunt u doorklikken naar missie en visie van het Nut Geldrop. 


Orthopedagoog

Naast een pedagoog heeft het Nut Geldrop een orthopedagoog in dienst; een voorziening waar de ouders, de leerkrachten en de kinderen op onze scholen veel ‘profijt’ van hebben. De orthopedagoog is specialist op het gebied van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Met een afgestemd plan kan zij kinderen (en hun ouders) hulp bieden die het beste aansluit bij hun karakter en problemen. Op deze manier krijgt elk kind de (extra) ondersteuning die het nodig heeft.
 
Onderwijskundige
Sinds 2016 is er ook een onderwijskundige werkzaam voor het Nut. De Onderwijskundige kijkt hoe kennis het beste overgedragen kan worden en hoe, in het verlengde daarvan, onderwijs het beste georganiseerd kan worden. Door bepaalde leerprocessen te ondersteunen, ontwikkelen en organiseren kan de onderwijskundige helpen de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bijvoorbeeld door ander lesmateriaal te ontwikkelen of door docenten trainingen te geven over nieuwe onderwijsmethoden.