Het Nut gedachtegoed

De geschiedenis van Het Nut gaat terug tot het jaar 1784. De visionair Jan Nieuwenhuijzen was initiatiefnemer van de oprichting van een 'genootschap' ook wel 'maatschappij' genoemd. Een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving zit diep verankerd binnen het Nut. Het fundamentele gedachtegoed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen- departement Geldrop (kortweg het Nut) was en is:

Samen streven naar een betere wereld voor iedereen.
Het genootschap dat Jan en zijn zoon Martin Nieuwenhuijzen voor ogen had, moest mensen die daartoe zelf niet de mogelijkheid hadden, helpen om kennis te verwerven:

Kennis ontwikkeling als oplossing voor sociale problemen.
Een zeer revolutionair plan voor een tijd (de vooravond van de Franse revolutie), waarin onderwijs slechts aan de bovenlaag van de bevolking was voorbehouden.
 
Het Nut gedachtegoed blijft inspirerend en relevant.
Het is niet altijd eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen het behouden van onze oude principes, en toch mee te gaan met de tijd. Daarmee doen wij onze naam eer aan: het dienen van het algemene doel en de mensen om wie het gaat, waarbij de organisatie het instrument is om dat te bereiken.

Het Nut, van oudsher vooruitstrevend
 
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen-departement Geldrop wordt al vele jaren aangeduid met het Nut. Het Nut Geldrop bestaat uit twee stichtingen. Als eerste Stichting Nutsscholen Geldrop, de overkoepelende organisatie van de drie Nutsscholen in Geldrop: De Beneden Beekloop, De Ganzebloem en De Regenboog. Onze scholen geven neutraal onderwijs op basis van algemene grondslag; ieder kind, ongeacht religie of achtergrond, is welkom op een van onze scholen.
De tweede stichting is Kinderopvang Nut Geldrop, waaronder drie buitenschoolse opvanglocaties vallen, verbonden aan de Geldropse Nutsscholen.
 
Van oudsher is het Nut vooruitstrevend in haar visie en missie; we kijken naar onderwijsontwikkelingen op de langere termijn en bereiden ons op tijd hierop voor. Deze visie komt onder andere tot uiting in de oprichting van Stichting Kinderopvang Geldrop, waarmee formeel, informeel en non-formeel leren onder één dak kunnen plaatsvinden. Maar ook de invoer van het vijf gelijke dagenmodel is hier een voorbeeld van.

Vijfgelijke dagen model
Sinds schooljaar 2015-2016 krijgen onze leerlingen onderwijs volgens het vijf gelijke dagenmodel. Elke schooldag volgen zij les van 8.30 tot 14.00 uur les, in blokken van 45 minuten. Dit biedt onze leerlingen én leerkrachten meer overzicht, structuur en rust. Daarnaast geeft dit model de leerkrachten meer ruimte tot overleg en voorbereiding.