Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is vanaf 01-01-2015 als volgt samengesteld.
 
Naam Functie
Nader in te vullen Voorzitter
Nader in te vullen Lid
Nader in te vullen Lid
Nader in te vullen Lid
Nader in te vullen Lid

Voorzitter College van Bestuur

De interim voorzitter College van Bestuur van het Nut Geldrop is mevrouw J. van Zuidam

Secretariaatsadres:
Postbus 24
5660 AA Geldrop
Tel. 040-7803395